برگزاری اولین همایش آموزشی علمی- مهارتی و تفریحی نمایندگان علمی و سرپرستان فروش شرکت آرین سلامت سینا