نوزدهمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران