گزارش معرفی داروهای استئوکینون و میکسودین در سمپوزیوم میلوپاتی گردنی و طب فیزیکی