ماموریت

مآموریت شرکت

توسعه بخشیدن و پرورش سلامت همگانی و ارتقاء کیفیت زندگی مصرف کنندگان محصولات خالص و ناب شرکت که ذات و کارآمدی فوق العاده آنها توجه بیماران- مراکز درمانی- جوامع پزشکی و موسسات پژوهشی در این حیطه را جلب کرده و آنان را به جستجو وتحلیل- تجویز و ارائه این محصولات تشویق مینماید. آرین سلامت سینا فعالانه در جستجوی همکاری و همفکری با شرکای بین المللی که دارای بینش مشترک با تمرکز بر صاردات – واردات وتجارت بین المللی و صدور پرونه های مجوز در راستای ایجاد تفاهمات درحوزه ارتقاء فرهنگ محصولات سلامت محور است. در جهت نایل شدن به اهداف مذکور، شرکت از همکاری تیمی نیرومند از مدیران، اعضای هیئت مدیره نیکخواه، سرمایه‏ گذاران توانا، همکاران اندیشمند، کارمندان متعهد و شرکای تجاری مجرب درتمام مراحل رشد و شکوفایی، اعم از احداث شرکت، رشد، توسعه و بلوغ بهرمند شده است. خواسته ما ایجاد روابط طولانی مدت با ارباب رجوع حائز اهمیت و عزیز و خلق ترکیبات و محصولات ایمن- سودمند و کارآمد برای آن دوستان است. با استمرار در به روز بودن دانش شرکت در مقایسه با شاخص های های جهانی - اهداف بلند مدت شرکت، توسعه استوار با محوریت پیشگام بودن در صنعت و حضور مستمر دربازارهای جهانی به تحقق میرسد.