اهداف

بینش شرکت

آرمانگرایی و پیشگامی در خلق محصولات دارویی گیاهی و طبیعی وفراورده های فراسودمند پزشکی و غیره که توام با افزایش کیفیت زندگی هموطنان و دیگران - ما را در هدف مفتخر ساختن وطنمان به نامدارترین تولیدکننده محصولات دارویی طبیعی و مکملات غذایی کارآمد در خاور میانه تبدیل سازد.