پنجشنبه دوم مرداد مصادف با 26 ماه مبارک رمضان، گردهمایی اعضای انجمن طب فیزیکی و توانبخشی در هتل تلاش تهران به اسپانسری شرکت آرین سلامت سینا برگزار گردید. در این کنفرانس علمی یک روزه که به دبیری جناب آقای دکتر سید احمد رئیس السادات متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت آموزشی بیمارستان شهید مدرس، تشکیل شده بود، با سخنرانی جناب آقای دکتر شهرام اکرمی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان سینا در زمینه گزارش مورد الکترودیاگنوز و جهت آشنایی با موارد کمتر شایع در طب فیزیکی و توانبخشی آغاز گردید. در ادامه شرکت آرین سلامت سینا پذیرای افطار برای میهمانان و شرکت کنندگان در این همایش بود. سپس جناب آقای دکتر کامیار اکرمی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان امام خمینی دومین مورد الکترودیاگنوز را در زمینه موارد کمتر شایع در طب فیزیکی گزارش نمودند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.