سمپوزیوم میلوپاتی گردنی در طب فیزیکی در تاریخ 8/3/93 در بیمارستان شهید مدرس تهران با مدیریت انجمن طب فیزیکی و توانبخشی برگزار شد. شرکت آرین سلامت سینا بعنوان اسپانسر در این همایش شرکت داشت و پذیرای میهمانان شرکت کننده در همایش به صرف ناهار بود. جلسه در ابتدا با اعلام برنامه از طرف جناب آقای دکتر سید احمد رئیس السادات، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت آموزشی بیمارستان شهید مدرس آغاز شد. در ادامه آقای دکتر سید منصور رایگانی رئیس انجمن طب فیزیکی، در موضوع آشنایی با روش های جدید الکترودیاگنوز در تشخیص میلوپاتی گردنی سخنرانی کردند. سپس مکمل های درمانی استئوکینون و میکسودین از طرف شرکت آرین سلامت سینا برای متخصصان معرفی شد. این مکمل ها بعلت داشتن اثرات پیشگیری و درمانی موثر در مشکلات و بیماری¬های مفاصل و استخوان، مورد توجه حاضرین قرار گرفت. مقالات معتبر مرتبط با موضوعات مطرح شده و بروشور داروهای استئوکینون و میکسودین در اختیار پزشکان قرار گرفت. در خاتمه به سوالات متخصصان در مورد نحوه تجویز، مقدار مصرف و مکانیسم اثر مولکولی داروهای فوق پاسخ داده شد.

:References
Iwamoto J1, Takeda T, Sato Y. Effects of vitamin K2 on osteoporosis. Curr Pharm Des. 2004;10(21):2557-76
Ushiroyama T, Ikeda A, Ueki M. Effect of continuous combined therapy with vitamin K (2) and vitamin D(3) on bone mineral density and coagulofibrinolysis function in postmenopausal women. Maturitas. 2002 Mar 25;41(3):211-21
Yasui T, Miatani Y, Tomita J, Yamada M, Uemura H. Effect of vitamin K2 treatment on carboxylation of osteocalcin in early postmenopausal women. Gynecol Endocrinol. 2006 Aug;22(8):455-9
Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MH, Van der Meer IM. Dietary Intake of Menaquinone Is Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The Rotterdam Study. J. Nutr. November 2004 134: 11 3100-3105
G.C.M. Gast, N.M. de Rose, I. Sluijs, M.L. Bots, J.W.J. Beulens. A high Menaquinone reduces the incidence of coronary heart disease in women. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/nmcd. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2008) xx, 1
Tanka I, Oshima H. Vitamin K2 as a potential therapeutic agent for glucocorticoid-induced osteoporosis. Clin Calcium. 2007 Nov;17(11):1738-44
Menon VP, Sudheer AR. Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin. Adv Exp Med Biol. 2007;595:105-25
Funk JL, Oyarzo JN, Frye JB, Chen G, Lantz RC, Jolad SD, Sólyom AM, Timmermann BN. Turmeric extracts containing curcuminoids prevent experimental rheumatoid arthritis. J Nat Prod. 2006 Mar;69(3):351-5
Shakibaei M, John T, Schulze-Tanzil G, Lehmann I, Mobasheri A. Suppression of NF-kappaB activation by curcumin leads to inhibition of expression of cyclo-oxygenase-2 and matrix metalloproteinase-9 in human articular chondrocytes: Implications for the treatment of osteoarthritis. Biochem Pharmacol. 2007 May 1;73(9):1434-45
Shen CL, Hong KJ, Kim SW. Comparative effects of ginger root (Zingiber officinale Rosc.) on the production of inflammatory mediators in normal and osteoarthrotic sow chondrocytes. J Med Food. 2005 Summer;8(2):149-53.
Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998 May;64(4):353-6

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.