برگزاری بیست وسومین کنگره بین المللی سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران