برگزاری همایش های غلبه بر دیابت در هفته بهداشت و سلامت