برگزاری جشن تجلیل از پزشکان اردبیل به مناسبت روز پزشک