برگزاری دومین همایش آموزشی علمی- مهارتی نمایندگان علمی و سرپرستان فروش شرکت آرین سلامت سینا