برگزاری دومین کنگره میان دوره ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران در کرمان